Warunki usługi

Poniższe warunki dotyczą korzystania z usługi GotCashBack.com.

Data wejścia w życie: 5 czerwca 2020 r

Korzystając z Usługi, zgadzasz się przestrzegać i być prawnie związanym warunkami niniejszych Warunków użytkowania („Warunki”) przedstawionych Tobie, użytkownikowi, bez żadnych zmian. Niniejsze Warunki regulują Twój dostęp do Usługi i korzystanie z niej oraz stanowią wiążącą umowę prawną między Tobą a GotCashBack.com. Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami, nie korzystaj z Usługi. Twoja umowa z nami dotycząca zgodności z niniejszymi Warunkami staje się skuteczna natychmiast po rozpoczęciu korzystania z Usługi.

prawa autorskie

Zawartość strony, organizacja, grafika, projekt, kompilacja i inne kwestie związane z Usługą są chronione odpowiednimi prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami własności (w tym między innymi prawami własności intelektualnej). Kopiowanie, redystrybucja, wykorzystywanie lub publikowanie przez Ciebie takich materiałów lub jakiejkolwiek części Usługi jest surowo zabronione. Nie nabywasz praw własności do treści, dokumentów lub innych materiałów oglądanych za pośrednictwem Usługi. Zamieszczenie informacji lub materiałów w Serwisie nie stanowi zrzeczenia się jakichkolwiek praw do takich informacji i materiałów.

Ograniczona licencja i dozwolone zastosowania

Otrzymujesz niewyłączną, niezbywalną, odwołalną licencję (a) na dostęp do Usługi i korzystanie z niej ściśle zgodnie z niniejszą Umową; (b) korzystania z Usługi wyłącznie do wewnętrznych, osobistych, niekomercyjnych celów; oraz (c) drukować odrębne informacje z Usługi wyłącznie do wewnętrznych, osobistych, niekomercyjnych celów i pod warunkiem zachowania wszystkich praw autorskich i innych zawartych w nich zasad. Żadna wersja drukowana ani elektroniczna jakiejkolwiek części Usługi lub jej treści nie może być używana przez Ciebie w jakimkolwiek postępowaniu sądowym lub arbitrażowym w jakichkolwiek okolicznościach.

Ograniczenia i zakazy użytkowania

Twoja licencja na dostęp i korzystanie z Usługi oraz wszelkich informacji, materiałów lub dokumentów (łącznie określanych jako „Treść i Materiały”) w niej zawartych podlega następującym ograniczeniom i zakazom użytkowania: Nie możesz korzystać z Usługi ani żadnych materiałów uzyskanych z Usługa opracowywania jako składnika dowolnego systemu informacji, przechowywania i wyszukiwania, bazy danych, bazy informacji lub podobnego zasobu (w dowolnych mediach istniejących lub opracowanych w przyszłości), która jest oferowana do dystrybucji komercyjnej dowolnego rodzaju, w tym poprzez sprzedaż , licencji, dzierżawy, najmu, subskrypcji ani żadnego innego komercyjnego mechanizmu dystrybucji.

Dokładność informacji

Chociaż staramy się dostarczać dokładne informacje, przyjmujesz do wiadomości, że dokładność dostarczonych informacji nie jest gwarantowana, a my nie ponosimy odpowiedzialności.

Hasło i bezpieczeństwo

Jako zarejestrowany użytkownik Usługi możesz otrzymać lub ustanowić nazwę użytkownika i jedno lub więcej haseł. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności i bezpieczeństwa swoich haseł i Konta. Rozumiesz i zgadzasz się, że ponosisz indywidualną i pełną odpowiedzialność za wszystkie działania i publikacje dokonywane z Twojego Konta. Konta, które utworzysz, nie są zbywalne. Zgadzasz się natychmiast powiadomić nas, jeśli dowiesz się o jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciu Twojego Konta.